SunCarport là một giải pháp của Kosmosee nhằm biến các bãi đậu xe thương mại và khu dân cư thông thường của bạn thành một nguồn năng lượng điện mặt trời.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ công năng của một garage đỗ xe, Kosmosee còn mang tới cho bạn những thiết kế hiện đại và thẩm mỹ không chỉ che mát cho phương tiện của bạn mà còn tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung giup bạn có thể tiết kiện tới 40 triệu đồng một năm cho mỗi nhà để xe được lắp đặt.

Thông số:

  • Kế cấu thép vững chắc, phù hợp với mối điều kiện thồi tiết.
  • Sunport đơn: Công suất 3.15kW, 9 units x 350W (Công suất tấm pin)
  • Sunport đôi: Công suất  6.3kW, 18 units x 350W (Công suất tấm pin)
  • Có thể mở rộng
 

SunCarport là một giải pháp của Kosmosee nhằm biến các bãi đậu xe thương mại và khu dân cư thông thường của bạn thành một nguồn năng lượng điện mặt trời.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ công năng của một garage đỗ xe, Kosmosee còn mang tới cho bạn những thiết kế hiện đại và thẩm mỹ không chỉ che mát cho phương tiện của bạn mà còn tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung giup bạn có thể tiết kiện tới 40 triệu đồng một năm cho mỗi nhà để xe được lắp đặt.

Thông số:

  • Kế cấu thép vững chắc, phù hợp với mối điều kiện thồi tiết.
  • Sunport đơn: Công suất 3.15kW, 9 units x 350W (Công suất tấm pin)
  • Sunport đôi: Công suất  6.3kW, 18 units x 350W (Công suất tấm pin)
  • Có thể mở rộng
X