SunGen là giải pháp của Kosmosee kết hợp giữa máy phát điện và điện mặt trời tạo thành một Mô đun máy phát điện di động để cung cấp năng lượng điện cho các địa điểm, các dự án xa xôi, không có điện hoặc trong các trường hợp cần cấp điện khẩn cấp, trong một thời gian không dài.

 SunGen Bộ nguồn lai được thiết kế để thay thế trực tiếp cho máy phát điện diesel. Nó sử dụng bộ dụng cụ pin mặt trời di động, pin và bộ biến tần để tạo, lưu trữ và phân phối điện. Giảm thiểu đáng kể chi phí nhiên liệu, lao động và dịch vụ đồng thời giảm lượng khí thải và cải thiện môi trường.

Đặc điểm:

  • Linh hoạt, bền bỉ và có thể gấp gọn để di chuyển.
  • Chất lượng điện tốt cung câp cho các dự án xa xôi, không có điện như các dự án mỏ, hỗ trợ thiên tai, cung cấp điện tạm thời.
  • Hoạt động chủ yếu từ năng lượng mặt trời, và dự phòng bằng máy phát Diesel giữ cho nguồn điện được liên tục.
  • Kết cấu thép nhẹ, mạ kẽm nhúng nóng
  • Có thể mở rộng theo yêu cầu năng lượng

SunGen là giải pháp của Kosmosee kết hợp giữa máy phát điện và điện mặt trời tạo thành một Mô đun máy phát điện di động để cung cấp năng lượng điện cho các địa điểm, các dự án xa xôi, không có điện hoặc trong các trường hợp cần cấp điện khẩn cấp, trong một thời gian không dài.

 SunGen Bộ nguồn lai được thiết kế để thay thế trực tiếp cho máy phát điện diesel. Nó sử dụng bộ dụng cụ pin mặt trời di động, pin và bộ biến tần để tạo, lưu trữ và phân phối điện. Giảm thiểu đáng kể chi phí nhiên liệu, lao động và dịch vụ đồng thời giảm lượng khí thải và cải thiện môi trường.

Đặc điểm:

  • Linh hoạt, bền bỉ và có thể gấp gọn để di chuyển.
  • Chất lượng điện tốt cung câp cho các dự án xa xôi, không có điện như các dự án mỏ, hỗ trợ thiên tai, cung cấp điện tạm thời.
  • Hoạt động chủ yếu từ năng lượng mặt trời, và dự phòng bằng máy phát Diesel giữ cho nguồn điện được liên tục.
  • Kết cấu thép nhẹ, mạ kẽm nhúng nóng
  • Có thể mở rộng theo yêu cầu năng lượng
X