THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CƠ ĐIỆN TỬ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Thiết bị đào tạo cơ điện tử chứa hệ thống sản phẩm mô -đun MPS, Hệ thống sản xuất linh hoạt, Thiết bị đào tạo băng tải, Huấn luyện viên băng tải, Huấn luyện viên lưu trữ tự động, Wokbench đào tạo thủy lực, Thiết bị đào tạo khí nén, Thiết bị mô tả thang máy, Sắp xếp băng ghế dự phòng, Thiết bị đào tạo cửa tự động, v.v. Phòng thí nghiệm, cho mục đích đào tạo, và thực hành sinh viên giao cho khả năng.

X