Home

- THE CHOICE OF ENGINEERS

Máy trạm phòng thí nghiệm & Hệ thống đào tạo kỹ thuật
Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất lớn nhất của Đức cho đồ nội thất kỹ thuật, dụng cụ phòng thí nghiệm điện để tích hợp giá đỡ và hệ thống đào tạo kỹ thuật cho giáo dục đại học. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi cung cấp các giải pháp lý tưởng cho R & D, kiểm tra & đo lường, dịch vụ & sửa chữa, hội thảo, cơ sở thử nghiệm, chính quyền và nguyên nhân cho các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác.

ABC

THIẾT KẾ - LẮP ĐẶTPHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNHshop now
TRUNG TÂMĐÀO TẠO - THỰC HÀNHshop now
NỘI DUNG 1Exclusive
Sport Lights
5% Flate
shop now
NỘI DUNG 2Save Upto
45% Discount
Wheel
shop now

ABC XYZ

X